Preparation and Thermal Property of PrAlO3 Ceramics
GU Junyi, FAN Wugang, ZHANG Zhaoquan, YAO Qin, ZHAN Hongquan
Journal of Inorganic Materials . 2023, (10): 1200 -1206 .  DOI: 10.15541/jim20230072