Research Progress of Photoelectric Resistive Switching Mechanism of Halide Perovskite
GUO Huajun, AN Shuailing, MENG Jie, REN Shuxia, WANG Wenwen, LIANG Zishang, SONG Jiayu, CHEN Hengbin, SU Hang, ZHAO Jinjin
Journal of Inorganic Materials . 2023, (9): 1005 -1016 .  DOI: 10.15541/jim20230132