Dual-gate IGZO-based Neuromorphic Transistors with Stacked Al2O3/Chitosan Gate Dielectrics
WANG Jingyu, WAN Changjin, WAN Qing
Journal of Inorganic Materials . 2023, (4): 445 -451 .  DOI: 10.15541/jim20220767