Self-assembled Platinum-iridium Alloy Aerogels and Their Efficient Electrocatalytic Ammonia Oxidation Performance
ZHANG Xiangsong, LIU Yetong, WANG Yongying, WU Zirui, LIU Zhenzhong, LI Yi, YANG Juan
Journal of Inorganic Materials . 2023, (5): 511 -520 .  DOI: 10.15541/jim20220684