Research Progress of SiC Fiber Reinforced SiC Composites for Nuclear Application
OUYANG Qin, WANG Yanfei, XU Jian, LI Yinsheng, PEI Xueliang, MO Gaoming, LI Mian, LI Peng, ZHOU Xiaobing, GE Fangfang, ZHANG Chonghong, HE Liu, YANG Lei, HUANG Zhengren, CHAI Zhifang, ZHAN Wenlong, HUANG Qing
Journal of Inorganic Materials . 2022, (8): 821 -840 .  DOI: 10.15541/jim20220145