Biomass-derived High-conductivity Carbon Cloth: Preparation and Application as Gas Diffusion Layers in Fuel Cells
TIAN Yubin, TIAN Chaofan, LI Sen, ZHAO Yongxin, XING Tao, LI Zhi, CHEN Xiaoru, XIANG Shuairong, DAI Pengcheng
Journal of Inorganic Materials . 2023, (11): 1316 -1322 .  DOI: 10.15541/jim20230127