Progress in Structural Tailoring and Properties of Ternary Layered Ceramics
DING Haoming, LI Mian, LI Youbing, CHEN Ke, XIAO Yukun, ZHOU Jie, TAO Quanzheng, Johanna Rosen, YIN Hang, BAI Yuelei, ZHANG Bikun, SUN Zhimei, WANG Junjie, ZHANG Yiming, HUANG Zhenying, ZHANG Peigen, SUN Zhengming, HAN Meikang, ZHAO Shuang, WANG Chenxu, HUANG Qing
Journal of Inorganic Materials . 2023, (8): 845 -884 .  DOI: 10.15541/jim20230123