Gelatin/Carboxylated Chitosan Gated Oxide Neuromorphic Transistor
CHEN Xinli, LI Yan, WANG Weisheng, SHI Zhiwen, ZHU Liqiang
Journal of Inorganic Materials . 2023, (4): 421 -428 .  DOI: 10.15541/jim20220709