Ceramic/Resin Composite Powders with Uniform Resin Layer Synthesized from SiO2 Spheres for 3D Technology
Zhi-Qiang SUN, Xiao-Bo YANG, Hua-Dong WANG, De-Li LI, Shu-Qin LI, Yi LÜ
Journal of Inorganic Materials . 2019, (5): 567 -572 .  DOI: 10.15541/jim20180383