Effect of Carbon Nanoparticle Content on Machinability and Wettability of Carbon/Silicon Carbide Ceramics
LU You-Jun, WANG Yan-Min, PAN Zhi-Dong, HUANG Zhen-Kun, WU Lan-Er
Journal of Inorganic Materials . 2014, (4): 429 -432 .  DOI: 10.3724/SP.J.1077.2014.13290