Preparation and Microwave Absorbing Properties of Multi-layered Radar(Microwave) Absorbing Materials Composites
HE Yan-Fei,GONG Rong-Zhou,LI Xiang-Cheng,WANG Xian,HE Hua-Hui
Journal of Inorganic Materials . 2006, (6): 1449 -1453 .  DOI: 10.3724/SP.J.1077.2006.01449