Preparation and Thermal Properties of Rare Earth Tantalates (RETaO4) High-Entropy Ceramics
ZHU Jiatong, LOU Zhihao, ZHANG Ping, ZHAO Jia, MENG Xuanyu, XU Jie, GAO Feng
Journal of Inorganic Materials . 2021, (4): 411 -417 .  DOI: 10.15541/jim20200426