Environmental Stable SiO2 Antireflective Coating Modified via NH3/HTMS Vapor Phase Treatment
ZHAO Hui-Yue, WANG Xiao-Dong, FENG Jian-Bin, LIU Yuan, HUANG Ji-Chen, SHEN Jun
Journal of Inorganic Materials . 2018, (11): 1219 -1224 .  DOI: 10.15541/jim20180033