Dieletric and Ferroelctric Properties of Ba(Zr0.15Ti0.85)O3 Thick Film
ZHANG Ying –Tang, YAN Qian
Journal of Inorganic Materials . 2016, (11): 1219 -1222 .  DOI: 10.15541/jim20150023