Microwave Abosrbing Properties of CNTs Composites Attached with Fe 3O 4/CNTs Hybrid Buckypaper
LU Shao-Wei, LI Qian, XIONG Xu-Hai, MA Ke-Ming, XU Wei-Kai, JIA Cai-Xia
Journal of Inorganic Materials . 2015, (1): 23 -28 .  DOI: 10.15541/jim20140200